Prowadzimy Continuous
Transformation

“Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” — Heraklit, 540-480 p.n.e.

evidence

Podejmuj decyzje na podstawie rzetelnych informacji.

Większość szefów firm nie śpi spokojnie, bo
nie zna sytuacji finansowej firmy ani nie posiada informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji.

Wdróż proste narzędzia informatyczne, dzięki którym będziesz mógł rozwijać firmę bez strachu przed konsekwencjami nieracjonalnych decyzji.

innovation

Rozwijaj biznes poprzez eksperymenty.

Innowacja to nie tylko technologia – to zmiana modeli biznesowych, użycie danych, interakcji z klientami, nowe sposoby zarządzania i uczenia się.

Uwolnij innowacyjność drzemiącą w Twoich ludziach, by razem z nimi skutecznie zarządzać strategią rozwoju organizacji.

agile

Osiągaj 2x więcej w 2x krótszym czasie.

Scrum, Kanban czy Agile@Scale to metody, dzięki którym możliwe jest osiąganie ponadprzeciętnych efektów w coraz szybciej zmieniającym się świecie.

Wbuduj zwinność w DNA Twojej organizacji
i osiągaj dużo więcej w znacznie krótszym czasie, będąc gotowym na zmiany, które nadejdą.

empowerment

Zbuduj drużynę zaangażowanych i samodzielnych ludzi.

Szczęście, samodzielność i zaangażowanie pracowników to gwarancja uwolnienia drzemiącego w nich potencjału i efektywności.

Zbuduj kulturę organizacyjną, w której Twoi ludzie będą sami sobą zarządzać, dbać o klientów, firmę, Ciebie i siebie nawzajem.

Pobierz podręcznik LEANSPIN

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem „continuous transformation”, który pozwoli Ci umiejscowić Twoje potrzeby na mapie potencjalnych rozwiązań. Życzymy dobrej lektury i zapraszamy do rozmowy!

Jak pracujemy?

Pomagamy w harmonijnym rozwoju progresywnych organizacji zorientowanych na projekty, produkty i utalentowanych współpracowników poprzez mentoring, doradztwo, coaching, warsztaty, szkolenia, narzędzia informatyczne i prowadzenie strategicznych inicjatyw.

Transformujemy organizacje

Budujemy strategie rozwoju, planujemy i prowadzimy transformacje organizacji korzystając z narzędzi Lean, Agile, Teal i Digital Innovation. Również w czasach kryzysu.

Pobierz katalog „Tarcza Antykryzysowa”

Budujemy kompetencje

Dzielimy się wiedzą, rozwijamy umiejętności i kształtujemy postawy poprzez inspirujące Bootcampy, warsztaty i szkolenia realizowane w modelu stacjonarnym, hybrydowym i online.

Poznaj Akademię LEANSPIN

Wspieramy w rozwoju

Pomagamy w codziennych działaniach poprzez mentoring, coaching i prowadzanie projektów biznesowych oraz tworzenie narzędzi zarządczych.

Pobierz katalog usług LEANSPIN

Gatunkiem, który przetrwa, nie jest ani ten najsilniejszy, ani najinteligentniejszy. Przetrwa ten, który potrafi się zmieniać i przystosować do zmieniającego się otoczenia.

— Karol Darwin, 1809-1882 n.e.

Na czym się opieramy?

Śledzimy najnowsze trendy w zarządzaniu i stosujemy w praktyce narzędzia, które rekomendujemy innym.

 

Zbieramy know-how i przetwarzamy go do postaci, w której staje się realną przewagą rynkową progresywnych organizacji, zespołów i menedżerów.

Zobacz więcej

Czym jest LEANSPIN?

„Continuous transformation” to pojęcie zainspirowane 20-letnią drogą poszukiwań optymalnych ścieżek rozwoju w coraz szybciej zmieniającym się świecie. Z jednej strony akceptujemy konieczność ciągłego poddawania się zmianom, z drugiej – staramy się znaleźć przepis na uporządkowane podejście do proaktywnego zarządzania w obliczu nieuchronnej transformacji każdej organizacji i biznesu.

I tak, i nie. Zarządzanie zmianą jest zazwyczaj związane z podejmowaniem konkretnych działań w reakcji na zaistnienie zaplanowanej lub nieprzewidzianej sytuacji. Może również dotyczyć prowadzenia „programów zmian” transformujących organizację ze stanu, w którym się znajduje obecnie, do stanu docelowego . Natomiast „continuous transformation” to proces ciągły, w którym zmiana jest nieodzownym i pożądanym elementem rozwoju wpisanym w DNA organizacji.

Według Słownika Języka Polskiego, progresywny to „rozwijający się, postępowy, cechujący się wzrostem, ciągle doskonalący się”. Idąc tym tropem, progresywne organizacje „patrzą w przyszłość” i szukają lepszych sposobów zarządzania, by przygotować na nadchodzące zmiany i dzięki temu osiągać przewagę konkurencyjną. Ale… zważywszy na to, że w aktualnym nurcie progresywności pojęcie konkurowania często zastępowane jest przez kooperację, możemy śmiało przyjąć, że swój ponadprzeciętny rozwój osiągają dzięki wzmożonej współpracy, zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

Wierzymy, że odpowiednie złożenie kompetencji zarządczych w obszarze Agile, Empowerment, Evidence i Innovation pozwala osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty na drodze budowania organizacji gotowych na wyzwania przyszłości. Stawiamy na synergie i komplementarność tych obszarów, które w dodatku świetnie korespondują z bardziej tradycyjnym myśleniem o zarządzaniu strategią, finansami i zespołem firmy.

Stawiając na solidne „przeżywki” i pracę zespołową, często sięgamy po innowacyjne i niecodzienne metody rozwojowe. Dobrym przykładem mogą być 48-godzinne warsztaty Agile Music, podczas których postanowiliśmy sprawdzić, czy podejście zwinne sprawdzi się w projektach, które z pozoru nie mają wiele wspólnego z utożsamianą zazwyczaj ze zwinnością branżą IT. Ucząc się przyrostowego tworzenia innowacyjnych produktów i koordynacji zespołów przy pomocy podejścia Scrum of Scrums, nagraliśmy od podstaw … muzyczny teledysk!

Tak! Pracujemy zarówno w modelu stacjonarnym, online, jak i hybrydowo. Dzisiejsze czasy coraz mocniej skłaniają nas do myślenia, że świat nie ma granic, a praca w zaciszu domowym jest równorzędną alternatywą do pracy biurowej. By robić to skutecznie, rozwijamy nasze kompetencje m.in. w obszarze mentoringu i szkoleń online. Bazujemy na metodach rozwoju online wypracowanych przez naukowców z prestiżowych uniwersytetów m.in. w Kanadzie, Australii i USA. Przeniesienie pracy „twarzą w twarz” do przestrzeni internetowej nie jest zadaniem prostym – jednak przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi, taki sposób pracy potrafi przynosić ponadprzeciętne rezultaty, oszczędności i nowe możliwości.

Spotkajmy się!

Z chęcią porozmawiamy o Twojej perspektywie rozwoju kompetencji, transformacji organizacji i przewodzenia zmianom. Być może okaże się, że będziemy mogli zostać Twoim partnerem w tej niezwykłej podróży.

    wróć do góry