Dual transformation

Kilka tygodni temu zaprzyjaźniona firma IT poprosiła nas o wymienienie się doświadczeniami dotyczącymi prowadzenia transformacji… cyfrowej. Kilka spotkań i ożywiona dyskusja doprowadziły nas do zaskakującej obserwacji. Wiele osób uważa, że transformacja polega na wdrożeniu narzędzi informatycznych, chociaż w praktyce jest to jej ostatni element – ukoronowanie wprowadzonych zmian i przepracowanych w jej procesie kroków. Co więcej, transformacja to zagadnienie złożone, mylnie kojarzone z liniowym procesem przejścia od teraźniejszości do oczekiwanej, ale niepewnej – przyszłości.  

Poszukując przepisu na prowadzenie cyfrowej transformacji w czasach, które są coraz bardziej zmienne, nieprzewidywalne i wymagające, natrafiliśmy swego czasu na koncepcję tzw. dual transformation. Zgodnie z tym podejściem, działania transformacyjne należy prowadzić jednocześnie w dwóch wymiarach, pracując równolegle nad dwoma obszarami – aktualnym modelem działania i nowym, który w przyszłości ma zapewnić rozwój i odporność organizacji na zmiany. Idąc tym tropem, transformację cyfrową tworzą trzy równoprawne komponenty:

1. Zadbanie o aktualny model działania – niezbędne, by utrzymać pozycję na rynku i pozostać konkurencyjnym. Poszukiwanie nowych możliwości dla istniejących produktów i usług (np. nowych rynków, klientów, sposobów ich użycia), ulepszaniu sposobu działania w oparciu o narzędzia cyfrowe, aktualizacji modelu biznesowego względem pojawiających się potrzeb czy szlifowaniu procesów w celu poprawiania ich efektywności.

2. Wytworzenie silnika, który pozwoli rozwijać się w przyszłości – szukanie innowacyjnych możliwości biznesowych poza dotychczasowymi obszarami działania, produktami czy usługami. Wykorzystanie posiadanych kompetencji, zasobów i technologii na nowych rynkach, dla nowych grup klientów, łącząc je np. z innymi produktami.

3. Wypracowanie „mostu” łączącego oba wyżej wymienione obszary – w postaci strategii zmiany, pozwalającej na synchroniczne i skoordynowane prowadzenie transformacji w obszarze działalności operacyjnej i innowacji.

Dlaczego tak? Transformacja obecnego modelu i szukanie innowacji na przyszłość mogą być przeprowadzane równolegle, lecz z założenia wymagają innych umiejętności i nastawienia. To w pewnym sensie „antagonistyczne” procesy mające doprowadzić do synergii dwóch obszarów, których specyfika jest zgoła odmienna. Jeden ma generować zysk tu i teraz, drugi to źródło kosztów i inwestycja w przyszłość. Jeden musi być bardziej pragmatyczny, a drugiemu powinna przyświecać skrajna innowacyjność. Dlatego warto m.in. budować interdyscyplinarne zespoły łączące wspomnianym „mostem” oba te światy i pracujące na wspólnej wizji docelowej. Takie, które szukając dróg realizacji celów w swojej domenie, nie będą blokowały inicjatyw drugiej strony.

Przewodnik

Serdecznie zapraszamy do lektury przewodnika, który powstał jako próba odpowiedzi na podobne dylematy dotyczące strategii i narzędzi prowadzenia transformacji cyfrowej. W nim więcej informacji i inspiracji na temat m.in. budowania zwinnej strategii, pokonywania obiekcji w procesie zmian czy metod finansowania prac nad nowymi rozwiązaniami. Gratulacje dla naszych przyjaciół z firmy SENTE – inicjatorów tej niecodziennej publikacji – którzy na co dzień transformują polskie firmy i jednocześnie rozwijają unikalna progresywną kulturę własnej organizacji, dzieląc się przy tym doświadczeniami z innymi. Dziękujemy za zaproszenie do opracowania fragmentu przewodnika – trzymamy kciuki za budowanie świadomości i kontynuowanie misji wspierania firm, dla których rozwiązania IT są pretekstem do transformacji otaczającego nas świata.

Udostępnij artykuł:
Maciej Gawlik
Autor:

Maciej Gawlik

Przedsiębiorca i edukator
Doktor ekonomii, trener biznesu, przedsiębiorca w branży IT. Z zamiłowania i startupowiec innowator, posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu analizy danych i procesów biznesowych, przetwarzania informacji oraz wnioskowania biznesowego w dużych i małych organizacjach.
wróć do góry