KANBAN a Lessons Learned

Kiedy myślimy o Kanbanie, często kojarzymy go z tablicami pełnymi kolorowych kartek, które reprezentują różne zadania do wykonania. Ale czy Kanban może pomóc w budowaniu organizacji uczącej się?

Punkt styku

Na początek, warto zrozumieć, czym jest organizacja ucząca się. To taka organizacja, która jest w stanie dostosować się do zmieniających się warunków, uczyć się na bieżąco i ciągle doskonalić swoje procesy. W takim kontekście, Kanban wydaje się być idealnym narzędziem, bo promuje kulturę ciągłego doskonalenia. Każda karta na tablicy Kanban to nie tylko zadanie do wykonania, ale także okazja do nauki. Kiedy zadanie jest zakończone, zespół może przeanalizować, co poszło dobrze, a co można poprawić. To tworzy cykl ciągłego uczenia się i doskonalenia.


Ponadto, Kanban jest elastyczny. Może być dostosowany do potrzeb każdej organizacji, co czyni go skutecznym narzędziem w różnorodnych środowiskach. Dzięki temu, organizacje mogą uczyć się i dostosowywać swoje procesy w odpowiedzi na zmieniające się warunki.

Wnioski:

  1. Samo stosowanie Kanbana nie gwarantuje budowy pamięci organizacyjnej. Kluczowe jest to, jak organizacja wykorzystuje informacje zgromadzone za pomocą Kanbana.
  2. Jeśli organizacja systematycznie analizuje swoje procesy i wyniki, a następnie wykorzystuje te informacje do doskonalenia swoich praktyk, Kanban może być skutecznym narzędziem w budowaniu pamięci organizacyjnej.
  3. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że Kanban to tylko narzędzie. Jego skuteczność zależy od ludzi, którzy go używają.
  4. Aby Kanban mógł skutecznie przyczynić się do budowy pamięci organizacyjnej, wymagane jest zaangażowanie i gotowość do nauki na wszystkich szczeblach organizacji.
  5. Jak każde narzędzie, Kanban nie jest magicznym rozwiązaniem. Jego skuteczność zależy od tego, jak jest stosowany.
  6. Kanban może pomóc w budowaniu organizacji uczącej się, ale tylko wtedy, gdy jest używany w sposób świadomy i celowy.

Podsumowując

Kanban ma potencjał, aby być skutecznym narzędziem w budowaniu organizacji uczącej się. Promuje kulturę ciągłego doskonalenia i jest na tyle elastyczny, że może być dostosowany do różnych środowisk. Jednak jego skuteczność zależy od tego, jak jest stosowany. Dlatego ważne jest, aby podejść do niego z otwartym umysłem i gotowością do nauki.

Jeśli wolisz oglądać lub słuchać, zapraszamy na rozmowę na temat budowania pamięci organizacyjnej – Lessons Learned:

Udostępnij artykuł:
Kamil Czop
Autor:

Kamil Czop

Trener biznesu, oficer Wojsk Specjalnych
Były oficer Sił Zbrojnych RP., skoczek spadochronowy i żołnierz Wojsk Specjalnych. Specjalista w dziedzinie „lessons learned”, zarządzania wiedzą i budowania pamięci organizacyjnej. Praktyk ekstremalnego przywództwa w międzynarodowych i cross-funkcjonalnych zespołach, także poza granicami kraju i we wrażliwym kulturowo środowisku.
wróć do góry