Zwinność dla każdego

Piszemy ten post mając jeszcze w uszach piękne dźwięki z premierowych warsztatów „AGILE Music”. Kontynuując cykl „Zysk, wartość czy szczęście?”, dziś docieramy do przystanku o nazwie Agile. Podejście to – powszechne w branży IT  – jest niejako sukcesorem koncepcji Lean skupionym na obszarach wytwarzania produktów i zarządzania projektami. Spopularyzowane zostało w 2001 roku w wyniku ogłoszenia Manifestu Agile przez czołowych programistów na świecie. Pierwotnym celem manifestu było polepszenia skuteczności wytwarzania oprogramowania. Jego sygnatariusze byli sfrustrowani jakością produktów IT, niskim tempem ich powstawania i kosztem projektów, kończących się często spektakularnymi porażkami.

W swoich 12 tezach zawarli istotę zwinnego działania. Postulowali w nich oparcie zarządzania na elastyczności, adaptowalności do zmian, skutecznym zarządzaniu czasem, iteracyjności wytwarzania i krokowym wdrażaniu produktu. Postawili na osiąganie celów klienta i komunikację międzyludzką, „kosztem” formalizmów i biurokracji. Preferowali szybką weryfikację empiryczną przyjętych hipotez opartą o mierzalne efekty ponad pierwotne założenia twórców. A to wszystko poprzez wykorzystanie danych i informacji zwrotnej oraz wnikliwe monitorowanie parametrów technicznych i rynkowych.

Aktualnie ten trend zarządczy został zasymilowany przez inne dziedziny gospodarcze. Jest obecny zarówno w małych firmach, jak i dużych korporacjach, a nawet instytucjach publicznych. Stał  się istotnym elementem przewagi konkurencyjnej i skuteczności działania organizacji.

Udostępnij artykuł:
Przemysław Skrzek
Autor:

Przemysław Skrzek

Przedsiębiorca i edukator
Przedsiębiorca i specjalista w branży IT, executive manager, praktyk nowoczesnych metod zarzadzania. Pomysłodawca i animator wrocławskiego klastra firm informatycznych ITCorner. Certyfikowany menedżer, trener i coach biznesu, a także muzyczny… multiinstrumentalista.
wróć do góry