Miasto, empowerment, Raport IT

Za nami udział w konferencji Made in Wrocław 2019 i kilka niezmiernie ciekawych inspiracji. Dzięki współpracy Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i współtworzonego przez nas klastra ITCorner, mogliśmy z dumą podziwiać wrocławskie firmy IT „w akcji”. Prezentujące swe usługi i produkty, wymieniające się doświadczeniami, poszukujące synergii biznesowych. Podczas konferencji miała także miejsce prezentacja i panel dyskusyjny dotyczący „Raportu IT”, który – w oparciu o dane z badania blisko 150 wrocławskich firm IT – ukazuje aktualny stan branży, a także daje mnóstwo wniosków niezbędnych do kształtowania jej przyszłości.

Zwinne miasto spotkań

Słuchając z wielkim zainteresowaniem rozmaitych wystąpień, w pamięci zapadła mi także otwierająca wydarzenie prelekcja Prezydenta Wrocławia – Pana Jacka Sutryka. Wrocław – „miasto spotkań”  znane z otwartości, dobrego klimatu do rozwoju, tętniące życiem i rozmaitymi wydarzeniami – opiera swą filozofię działania na trzech fundamentach:

  1. Partycypacji – włączaniu rozmaitych organizacji, kręgów i jednostek w kształtowanie miejskiej społeczności opartej o wspólne wartości, aspiracje i cele. Paradygmat trudny, bo implikujący niejednokrotnie konieczność zderzania się z odmiennymi potrzebami i oczekiwaniami. Ale dzięki świadomej partycypacji możliwe staje się wypracowanie strategii, która pozwala na harmonijny rozwój i budowanie zaangażowania w realizację wspólnej wizji.
  2. Podmiotowości – szacunku dla rozmaitych perspektyw i poglądów, traktowaniu każdego członka społeczności z uważnością, dostrzeganiu wartości w jednostce i jej unikalności. Otwartości na tych, którzy chcą do tej społeczności dołączyć, w nadziej na wspólne budowanie wartości.
  3. Policentryczności – stawianiu na społeczności lokalne, które najlepiej znają potrzeby swych członków i potrafią dobierać odpowiednie rozwiązania prowadzące do ich zaspokojenia. Przy jednoczesnym kształtowaniu wspólnych ram i zapewnieniu wsparcia na poziomie całej miejskiej tkanki, w celu budowania jednego spójnego organizmu dobrze ze sobą współpracujących miejskich „organów”.

Gdy spojrzeć na te trzy pryncypia z perspektywy rozwoju biznesu, można zauważyć wiele analogii do zagadnień związanych z budowaniem zdrowej kultury organizacyjnej i zwinnym zarządzaniem. Partycypacja to przecież włączenie wszystkich członków organizacji w tworzenia jej wizji, strategii i ich operacjonalizacji. Podmiotowość – szacunek dla każdej osoby, korzystanie z różnorodności talentów, doświadczeń i kompetencji, którymi dysponuje. Policentryczność – jedna organizacja będąca konglomeratem różnych samozarządzających się zespołów, dbających zarówno o sprawy swoich członków, jak i całej firmy.

W jednym z wcześniejszych postów pisaliśmy o koncepcji fraktalnego zarządzania – skalowania praktyk zwinnych z poziomu pojedynczego zespołu na bardziej złożone struktury organizacyjne. Zdaje się, że Wrocław próbuje uchwycić tę koncepcję na poziomie bardzo dużej (blisko milionowej) i zróżnicowanej społeczności. A skoro świat zewnętrzny postrzega nasze miasto jako atrakcyjne, implementacja tej koncepcji przynosi realne korzyści!

Raport IT

Gorąco polecam udział w wydarzeniach takich, jak „Made in Wrocław”. To świetna okazja do odnowienia kontaktów, dopięcia rozmaitych spraw biznesowych, ale przede wszystkim -wzajemnego inspirowania się, dyskusji i wymiany doświadczeń. Dla członków ITCorner to kolejna okazja doświadczenia w praktyce, że „together is better”. Niesamowita sprawa!

Natomiast zainteresowanych stanem wrocławskiej branży IT ad. 2019 zapraszamy do lektury Raportu IT. Mnóstwo ciekawych spostrzeżeń, nieoczywistych faktów i konkluzji podanych w syntetycznej formie i przydatnych nie tylko w rozwoju biznesu w obszarze nowych technologii:

Udostępnij artykuł:
Przemysław Skrzek
Autor:

Przemysław Skrzek

Przedsiębiorca i edukator
Przedsiębiorca i specjalista w branży IT, executive manager, praktyk nowoczesnych metod zarządzania. Pomysłodawca i animator ogólnopolskiego klastra firm informatycznych ITCorner. Certyfikowany menedżer, trener i coach biznesu, a także muzyczny… multiinstrumentalista.
wróć do góry