transformacje

Transformujemy organizacje

Transformujemy organizacje

Budujemy strategie rozwoju i prowadzimy transformacje organizacji korzystając z narzędzi Lean, Agile, Teal i Digital Innovation

Budujemy strategie rozwoju i prowadzimy transformacje organizacji korzystając z narzędzi Lean, Agile, Teal i Digital Innovation
transformacje
#agile #lean #kultura organizacyjna #informacja zarządcza #strategia #transformacja #zmiana #innowacja #intrapreneurship

Jeżeli:

 

 • Twoja organizacja odczuwa potrzebę zmiany kultury organizacyjnej, ale nie wie, jak się zabrać do tak trudnego zadania.

 

 • Czujesz, że zwinność to nowoczesny paradygmat zarządzania, ale nie wiesz, czy pasuje do Twojej organizacji

 

 • Tracisz kontrolę nad finansami firmy i potrzebujesz prostych narzędzi, by opanować sytację i świadomie podejmować decyzje biznesowe

 

 • Chcesz uwolnić potencjał innowacyjności drzemiący w Twoim zespole

Pomożemy:

 

 • Spojrzymy na Twoja firmę z zewnątrz

 

 • Rozpoznamy potencjał i wsłuchamy się w potrzeby Twoich pracowników

 

 • Zbudujemy razem strategię transformacji, której wdrożenie przyniesie przewidywalne i mierzalne efekty

 

 • Pomożemy rozwinąć kompetencje i zmienić postawy Twoich pracowników

 

 • Aktywnie poprowadzimy transformację, dzieląc się naszym doświadczeniem i rekomendując skuteczne narzędzia

 

 • Do współpracy zaprosimy ekspertów, którzy pomoga nam uzyskać ponadprzeciętne rezultaty
agile music 1
Nasi klienci:

Firmy usługowe, projektowe i produktowe

Grupa docelowa:

Właściciele i zarządy firm, liderzy i menadżerowie, zespoły

Pomożemy Ci przeprowadzić skuteczną transformację Twojej firmy

Case Studies

Transformacja agile

Uczestnicy:

Zarząd, menadżerowie, zespoły realizacyjne w Polsce i zza granicy (ok. 100 osób)

Czas trwania:

10 miesięcy

Wyzwania:

 

 • Skuteczne zarządzanie dziesiątkami projektów różnej wielości

 

 • Rozwój kompetencji zarządczych w zespole kretywnym

 

 • Uporządkowanie strategii rozwoju firmy

 

 • Zmiejszenie obciążenia zarządu zadaniami operacyjnymi

Rozwiązania:

 

 • Wprowadzenie projektowej struktury organizacyjnej

 

 • Przeprowadzenie cyklu warsztatów zarządzania zwinnego

 

 • Praca z zarządem nad strategią i uporządkowaniem inicjatyw wewnątrzfirmowych

 

 • Mentoring i coaching agile 10 zespołów realizacyjnych

 

 • Wspieranie zmian kultury organizacyjnej w kierunku 'turkusu'
Krzysztof Langer
Krzysztof, Prezes Zarządu

Agencja Brandingowa ADMIND

"Dzięki wsparciu LEANSPIN, zmieniłem sposób myślenia o biznesie i budowaniu kultury organizacyjnej"
Szczegóły

Gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy, firma zatrudniająca blisko 100 młodych i kreatywnych pracowników w Polsce i za granicą szukała sposobu na podniesienie efektywności działania. Rozważała wprowadzenie systemu MBO, hierarchicznej struktury zarządzania, a także twardych narzędzi controllingowych.

Spędziliśmy razem kilka dni, rozmawiając z właścicielami i kluczowymi pracownikami, by zrozumieć realia ich pracy i zbudować strategię wprowadzenia zmian. W trakcie tych spotkań okazało się, że potencjał firmy można uruchomić pracując nad kultura organizacyjną, zmieniając strukturę z hierarchicznej na projektową, wprowadzając zarządzanie zwinne i projektując odpowiednie autorskie narzędzia controllingowe.

Pracowaliśmy na dwóch frontach: "top-down"- definiując fundamenty firmy (wartości, WHY, wizję, strategię średnioterminową), a także "bottom-up" - słuchając pracowników, starając się zrozumieć ich wyzwania i pomagając im w codziennej pracy. Tydzień po tygodniu, zespół po zespole - zmienialiśmy "mindset", przyglądaliśmy się efektom zmian, szukaliśmy wspólnie rozwiązań.

Dziś, po blisko roku współpracy pracownicy firmy "dowożą" swoje projekty na czas, czerpią radość z efektywnej pracy zespołowej, a także prowadzą wiele nowych innowacyjnych inicjatyw. Firma staje się awangardą zarządzania zwinnego w swojej branży i zaczyna edukować swoich klientów. Byliśmy katalizatorem zmian, którą stały się początkiem drogi "od dobrego do wspaniałego".